Jakamisen arvoisia ajatuksia

Koulutusta, valmennusta ja työnohjausta
varhaiskasvatuksen henkilöstölle

Hyvä lapsuus syntyy hyvästä aikuisuudesta - vanhemmista, opettajista ja hoitajista,
joille on yhteistä se, että he näkevät jokaisessa lapsessa ensisijaisesti vahvuuksia ja mahdollisuuksia.
He asettavat turvalliset ja selkeät rajat. He kannustavat lapsia leikkimään, tutkimaan ja oppimaan.
He ymmärtävät osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkityksen.
He eivät jätä lapsia yksin.
He eivät myöskään itse jää yksin vaan etsivät tietoa ja tukea.
He osaavat toimia tiimissä, ratkaista ongelmia ja tehdä työtä yhdessä!

Tilauskoulutukset, luennot ja valmennukset. 

Yksilö-, ryhmä- ja työyhteisötyönohjausta.

Materiaalit

Kirjoja ja materiaaleja työn kehittämiseen.


Tulossa kesäkuussa
Varhaiskasvatuksen tiimikirjan 2. uudistettu painos!

Varhaiskasvatuksen tiimikirja tarjoaa konkreettisen, työkirjaksi kootun pohjan tiimeissä tehtävään pedagogisen toiminnan suunnitteluun ja arviointiin. Kirjan sisältö noudattaa vasun perusteiden keskeisiä tavoitteita ja teemoja, joita ovat lapsen hyvinvointi, osallisuus, kiinnostuksen kohteiden ja tuen tarpeiden huomioiminen sekä laaja-alaisen osaamisen tavoitteista johdetut oppimisen alueet. Uudistetussa kirjassa on luvut pedagogiikan suunnittelulle ja leikin kehittämiselle. Kaikille suunnittelusivuille on lisätty oma kohtansa arvioinnin kirjaamiselle.  Positiivisen pedagogiikan ja inklusiivisen varhaiskasvatuksen arvot ja näkökulmat ovat myös mukana. Hyvän suunnittelun kautta varhaiskasvatuksen arvot, lasten vasuihin ja ryhmän suunnitelmaan kirjatut tavoitteet konkretisoituvat laadukkaaksi pedagogiseksi toiminnaksi!

Kirjasta on tulossa myös sähköinen, verkosta ladattava eKirja.

Kirsi Järvinen

Varhaiskasvatuksen erityisopettaja(KK)

Työnohjaaja (Story)

Kouluttaja v. 2002 alkaen

Ammatillinen opettaja

Opiskelija
(Erityispedagogiikka, Jyu)

Kirjoittaja

(Lapselle hyvä päivä tänään,
Oletko sä meidän kaa?
Varhaiskasvatuksen tiimikirja)
"Työssäni tärkeintä ovat kohtaamiset! Haluan käyttää ihmisten minulle antaman ajan mahdollisimman hyvin. 
Vien heidät sellaisten teemojen äärelle, joista heille on oikeasti hyötyä. Toimin tavoilla, jotka vahvistavat asioiden omaksumista ja soveltamista käytäntöön."

Kysy lisää tai jätä tarjouspyyntö!

Vieritä ylös