ARVIOINTIYMPYRÄ - OPPIMISEN MAHDOLLISUUDET NÄKYVIIN!

Havainnointi ja arviointi liittyvät varhaiskasvatuksessa tavallisesti lapsen toiminnan tai lapsen taitojen edistymisen arviointiin. Arvioinnin tulee kuitenkin kohdistua ensisijaisesti toteutuneeseen toimintaan. Varhaiskasvatuksen laadusta puhutaan, mutta arvioidaanko lapsille järjestettyä toimintaa? Entä tuetaanko kielen ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä suunnitelmallisesti? Arviointiympyrä on työväline, jonka avulla kasvattajat pystyvät yhtenäistämään ja selkiyttämään toiminalleen asettamiaan tavoitteita sekä arvioimaan niiden toteutumista. Arviointiympyrän avulla on myös mahdollista saada näkyviin, kuinka usein kielellinen vuorovaikutus mahdollistuu lapsiryhmän toiminnassa sekä kehittää toimintaa edelleen.

Kouluttajina toimivat Suomi toisena kielenä (S2) -lastentarhanopettajat ja Arviointiympyrä-kirjan kirjoittajat Marjaana Gyekye ja Päivi Nikkilä

Koulutuspäivän teemat:
  • Toiminnan arviointi
  • Mihin arviointi kohdentuu? Mihin pitäisi?
  • Miten toiminnan arviointi hyödyttää lasta?
  • Tiimin yhteinen näkemys - merkityksellistä vai ei?
  • Miten Arviointiympyrää voi hyödyntää?
  • Suunnittelu ja lapselle ominaiset toiminnan tavat
  • Kielen pörinää vai aineksia oppimiseen?
  • Suunnittelu kiinnostuksen kohteista käsin - lapsen vai aikuisen?
  • Kohti monipuolisempia oppimismahdollisuuksia
  • Miten tästä eteenpäin?
Kiinnostuitko? Pyydä tarjous tästä

Lisätietoja: kirsi.jarvinen (at) pedatieto.fi , p. 0400 860530

Tulosta PDF