UUTUUS! VARHAISKASVATUKSEN TIIMIKIRJA

Tekijä: Kirsi Järvinen
VARHAISKASVATUKSEN TIIMIKIRJA
Työkirja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin

Sivuja 122

©Kirsi Järvinen ja Pedatieto oy 2017

Kansi, ulkoasu ja taitto: Veera Nivalainen

Kannen kuva: Diego PH

Painettu Suomessa

ISBN 978-952-67427-4-8


Työkirja on suunniteltu toiminnan suunnittelun, arvioinnin ja dokumentoinnin välineeksi. Kirjan tavoitteena on ohjata varhaiskasvatuksen työntekijöitä keskustelemaan ja kirjaamaan näkyväksi oman lapsiryhmän toiminnan kannalta merkityksellisiä asioita, sekä arvioimaan ja kehittämään toimintaa.
Kirjassa on neljä erillistä osaa: ”1. Meidän tiimi”, ”2. Meidän lapsiryhmä”, ”3. Näin me toimimme” sekä "tiimikokous- ja arviointipohjat". Ensimmäisen osan teemoja ovat mm. Tiimisopimus, yhteiset tavoitteet ja yhteistyö huoltajien kanssa. Toisessa osassa kirjataan lapsiryhmän turvallisuuteen, pienryhmätoiminnan järjestämisen sekä lapsen vasuprosessin toteuttamisen periaatteita. Lasten vahvuuksille ja oppimisen ja tuen tarpeiden kohtaamiselle on omistettu omat sivunsa. Kolmannessa osaan kirjataan konkreettisia käytäntöjä ja työtapoja. Lähtökohtana ovat varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa määritellyt oppimisen alueet. Kirjan lopussa osasta 4. Löytyvät valmiit viikkopalaveri- ja arviointisivupohjat.

Kirjan voi ottaa käyttöön milloin vain toimintavuoden aikana. Teemoja on hyvä avata ja käsitellä yhdessä siinä järjestyksessä kuin se on tiimin toiminnan kannalta hyödyllisintä.Kirjan täyttämistä tärkeämpää on kirjan käyttäminen ja teemojen työstäminen yhdessä!