Mitä työnohjaus on?

Työnohjaus on työhön, työyhteisöön ja omaan työrooliin liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden yhdessä tulkitsemista ja jäsentämistä. Työnohjaajan tehtävänä on viedä ohjausprosessia suuntaan, johon ohjattava on tavoittensa asettanut. Työnohjaus auttaa jaksamaan työssä.

"Kun oppii ymmärtämään omaa työtään, löytää myös uusia näkökulmia ja vaihtoehtoja."


Miten työnohjaus tapahtuu?


Työnohjaus kestää 1,5h kerrallaan. Ohjausprosessin alkaessa sovitaan tapaamisten määrä, joka voi olla esim. 5 kertaa syksyllä ja 5 kertaa keväällä.

Ryhmätyönohjaus
Ryhmän ihannekoko on n. 4-8 ohjattavaa. Kokonaisen työyhteisön konsultatiivisessa työnohjauksessa ryhmä voi olla suurempikin. Ryhmässä tutkitaan ohjattavien esille nostamia teemoja, kysymyksiä ja kokemuksia ja etsitään yhdessä ymmärrystä ja erilaisia lähestymistapoja sekä ratkaisumalleja. Itse kukin voi peilata omia kokemuksiaan ja saada uusia näkökulmia toistensa kokemuksista.

Työyhteisöt

Tavoitteena on lisätä työyhteisön jäsenten tietoisuutta, sitoutumista ja ymmärrystä työstä ja yhteisönsä toimintatavoista. Työnohjauksen avulla työyhteisö voi turvallisesti käsitellä vaikeitakin asioita.

Yksilöt
Yksilötyönohjauksessa ohjauksen tavoitteet määritellään henkilön omista työhön ja elämään liittyviin haasteista käsin. Tavoitteena on vahvistaa ohjattavan itsetuntemusta ja kykyä kohdata erilaisia työn asettamia haasteita ja muutoksia.

Lisätietoja
Kirsi Järvinen kirsi.jarvinen (a) pedatieto.fi p. 0400 860 530