Kuinka voit ja miten jaksat? Etsitkö työhösi uusia näkökulmia?
Lähdetään yhdessä kohti parempaa työtä.

Työnohjausta ja valmennusta

Työnohjaus

Työnohjaus on luottamuksellista työhön liittyvien kysymysten, kokemusten ja tunteiden tarkastelua ja jäsentämistä koulutetun työnohjaajan avulla. Työnohjauksen tavoitteena on kirkastaa perustehtävää, lisätä voimavaroja, luovuutta ja uusia näkökulmia. Työnohjaus tukee mm. ammatillisten tavoitteiden konkretisoimista, toivotun muutoksen käynnistämistä sekä itsetuntemuksen vahvistumista. Työnohjaus tukee myös haasteellisten tilanteiden käsittelyä ja purkamista ja työssä jaksamista.

Valmennus

Valmennus on tavoitteellista työskentelyä ja sparraamista sovitulla työn osa-alueella. Valmennuksessa korostuu työn arviointi ja suunnittelu, uusien näkökulmien löytäminen sekä toimintatapojen kehittäminen. Valmennuksessa korostuu valmentajan ammatillisen asiantuntijuuden ja työkokemuksen hyödyntäminen. Valmennus sopii tiimin tai työyhteisön muutosvaiheisiin tai jonkin työtavan tai sisällön tavoitteelliseen kehittämiseen. Valmennus (n.3-5 krt.) sisältää lyhyitä alustuksia, tilanteen ja tavoitteiden arviointia sekä yhdessä pohtimista ja työskentelyä käytännönläheisellä ja toiminnallisella tavalla.

Kirsi Järvinen

Arvoni ja periaatteeni

 • Luottamus ja vaitiolovelvollisuus.
 • Asiakkaiden arvostus.
 • Kunnioitan asiakkaideni tavoitteita ja sitoudun toimimaan niiden ehdoilla.
 • Etsin yhdessä asiakkaideni kanssa heille sopivimmat tavat työskennellä.
 • Arvioin työnohjausta säännöllisesti asiakkaideni kanssa. 
 • Toimin lojaalisti asiakkaitani ja heidän työtään sekä  työnantajaansa kohtaan.
 • Huolehdin ammattitaitoni kehittämisestä ja omien voimavarojeni riittävyydestä
 • Tunnen osaamiseni rajat.

Tapani toimia

 • Olen avoin, läsnä ja kuuntelen.
 • Olen kannustava ja myötätuntoinen.
 • Ohjaan sinua jäsentämään tilannettasi ja konkretisoimaan tavoitteitasi.
 • Ohjaan sinua tunnistamaan omat vahvuutesi ja sinua motivoivat asiat.
 • Ohjaan sinua kehittymään ja löytämään uusia näkökulmia.
 • Haastan sinua pysähtymään ja tutkimaan tilannettasi ja siihen vaikuttavia tekijöitä.  
 • Käytän vain sellaisia menetelmiä, jotka sinä koet turvallisiksi ja hyödyllisiksi (esim.  luovat ja toiminnalliset  menetelmät sekä välitehtävät) 
 • Luotan sinuun ja tuen sinua tavoitteissasi.

"Kun uskot unelmiisi, alat kasvaa niitä kohti."

Tommy Hellsten

Kysy lisää tai pyydä tarjous!

Vieritä ylös